Girvak “Accelerate2030”

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne katkıda bulunan girişimlerin ihtiyaçlarını karşılayıp onların büyümesini destekleme misyonuyla çalışmalarını yürüten küresel ve çok paydaşlı program Accelerate2030 için ürettiğimiz davet filmi.

https://accelerate2030.net/turkey/